(375) Zapytanie radnej Eweliny Dudek w sprawie części ul. Sikorskiego w Rogalinku.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf