Uchwała Nr XXVII/189/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury

Uchwała Nr XXVII/189/20.pdf