Odpowiedzi na pytania zadane podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 stycznia 2020 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf