ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy M

Zarządzenie Nr 7/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 roku

treść zarządzenia