Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy M

Zarządzenie Nr 7/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 roku

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r. 2. Środki finansowe w wysokości 324 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2020.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r.

L.p. Nazwa organizacji Zadanie Przyznana kwota dotacji
1 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 200,00
2 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Szkolenie dzieci- sekcja szachowa 3 200,00
3 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 000,00
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVII Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2020 12 000,00
5 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 7 000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dzieci oraz wybranych konkurencji lekkoatletycznych 4 000,00
7 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 4 000,00
8 Klub Sportowy 1920 Mosina Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 105 100,00
9 Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 7 000,00
10 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 50 000,00
11 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 65 000,00
12 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 3 000,00
13 Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 500,00
14 Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 5 000,00
15 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT V BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 12 000,00
16 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT IV Król Parku 7 000,00
17 Stowarzyszenie  INVICTUS BJJ Rozwój ruchowy poprzez sporty siłowe i sporty walki jiu jitsu 7 000,00
18 Klub Sportowy IDMAR Realizacja całorocznego szkolenia oraz udziału w rozgrywkach organizowanych przez OZPR dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 12 000,00
    RAZEM 324 000,00