ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2

Zarządzenie Nr 6/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

treść zarządzenia