ZARZĄDZENIE NR 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

treść zarządzenia