Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:

§ 1.

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r., w składzie:
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
1) Adam Ejchorst,
2) Ewelina Waligórska,
3) Waldemar Demuth.
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak - przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.

§ 2.

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch