(234) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zagospodarowania działki 1664/10 obręb ewidencyjny Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf