Zarządzenie nr 202/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

treść zarządzenia

oferta.docx