Odpowiedzi na pytania zadane podczas XV sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 września 2019 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf