(201) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie systemu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf