(101) Interpelacja radnego Dominika Michalaka i radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie tężni w tzw. Ptasim Parku oraz aktywizacji Zielonego Rynku

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf