Zarządzenie nr FB.005.50.2019.EW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie  nr FB.005.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

treść zarządzenia