(77) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie usprawnienia komunikacji i informacji w Urzędzie Miejskim

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf