Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW z dnia 1 marca 2019 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania

  Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

treść zarządzenia