(50) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie kontroli zgodności projektów budowlanych z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf