(40) Interpelacja radnego Michała Kleibera w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Strzeleckiej w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf