(1232) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie wykupu części działki w rejonie ul. Krańcowej w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf