Uchwała Nr LXXI/841/18 dotycząca wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opie

Uchwała Nr LXXI/841/18.pdf