Zarządzenie nr FB.0050.43.2018.EW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pub

Zarządzenie  nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

treść zarzdzenia