Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

treść zarządzenia