Uchwała Nr LIX/668/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/668/17.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf