Uchwała Nr LIII/591/17 dotycząca trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LIII/591/17.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność paragrafu 3 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie.pdf