Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o wskazanie błędów w stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącym odprawy emerytalnej dla burmistrza Zofii Springer (425)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF