Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bloku mieszkalnego w Żabinku.(406)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF