Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wycofanie ze sprzedaży działek w Rogalinie o łącznej powierzchni 2.5076 ha

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF