Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Strzeleckiej w Mosinie

Wnioski radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF