Raport dot. rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Mosina