Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko - Asystent ds. Obsługi Medi

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Ponowny wniosek.PDF
Odpowiedź.PDF