Wniosek radnego Jacka Szeszuły o udostępnienie korespondencji Burmistrza Gminy Mosina

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF