Uchwała Nr XXXV/299/16 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/299/16.pdf