Zapytanie i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie umowy pomiędzy Gminą Mosina a "AQUANET-em"

Zapytanie i wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF