Uchwała Nr XXX/237/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Uchwała Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/237/16.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/237/16.PDF