Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozbudowy firmy Anton Rohr

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF