(352) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie wniosków złożonych do projektu planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf