Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie propozycji utworzenia placówki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez panią Dorotę Owoc

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF