Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
(774) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z parkingu przy dworcu kolejowym w Mosinie.Utworzenie dokumentu2023-11-14 08:49:22Anita Ćwiklińska
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin"Zakończenie publikacji dokumentu2023-11-14 00:00:00Radosław Łucka
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla drogi 431 na rzecz WZDW w PoznaniuZakończenie publikacji dokumentu2023-11-10 23:45:00Radosław Łucka
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działki nr 456, obręb MosinaPublikacja dokumentu2023-11-10 14:30:00Jan Dziurzyński
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działki nr 456, obręb MosinaModyfikacja dokumentu2023-11-10 14:09:29Jan Dziurzyński
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działki nr 456, obręb MosinaModyfikacja dokumentu2023-11-10 14:08:39Jan Dziurzyński
Wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działki nr 456, obręb MosinaModyfikacja dokumentu2023-11-10 14:03:23Jan Dziurzyński
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:45:24Sabina Kurek
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:44:58Sabina Kurek
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:44:35Sabina Kurek
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:44:09Sabina Kurek
Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:42:56Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:31:31Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:29:06Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:27:49Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 13:25:43Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńUsunięcie dokumentu2023-11-10 13:01:10Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 12:47:11Sabina Kurek
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńModyfikacja dokumentu2023-11-10 12:46:50Sabina Kurek
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.27.2023.BDModyfikacja dokumentu2023-11-10 12:31:45Bartosz Demski