Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Protokół z konsultacji społecznychUtworzenie dokumentu2022-11-15 14:52:31Karolina Adamczyk-Pięta
Protokół nr 32/22 z 18 października 2022 r.Utworzenie dokumentu2022-11-15 12:35:21Piotr Sokołowski
Protokół nr 31/22 z 20 września 2022 r.Utworzenie dokumentu2022-11-15 12:28:05Piotr Sokołowski
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10.11.2022 r., znak: OŚ.6220.18.2022.MSUtworzenie dokumentu2022-11-15 10:23:34Marcelina Skrzypczak
OŚ.6220.18.2022.MS budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 205 w Dymaczewie NowymUtworzenie dokumentu2022-11-15 10:21:30Marcelina Skrzypczak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2019.JDModyfikacja dokumentu2022-11-15 08:28:28Jan Dziurzyński
2 Uchwała nr XLI/266/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r.Modyfikacja dokumentu2022-11-15 08:23:22Stanisław Chrust
111 Uchwała nr XXIII/200/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.Modyfikacja dokumentu2022-11-15 08:22:15Stanisław Chrust
112 Uchwała nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.Modyfikacja dokumentu2022-11-15 08:21:05Stanisław Chrust
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.25.2022.BDZakończenie publikacji dokumentu2022-11-14 23:45:00Bartosz Demski
Protokół nr 12/22 z 15 września 2022 r.Modyfikacja dokumentu2022-11-14 16:30:57Piotr Sokołowski
Protokół nr 12/22 z 15 września 2022 r.Utworzenie dokumentu2022-11-14 16:30:15Piotr Sokołowski
Terminarz posiedzeń Komisji stałych i doraźnych listopad 2022Modyfikacja dokumentu2022-11-14 16:13:01Anita Ćwiklińska
Informacja technicznaModyfikacja dokumentu2022-11-14 15:53:47Bartosz Dmochowski
Ogłoszenie o naborzeModyfikacja dokumentu2022-11-14 15:53:20Bartosz Dmochowski
Nabór na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimiModyfikacja dokumentu2022-11-14 15:45:42Bartosz Dmochowski
Kontrola działalnościZakończenie publikacji dokumentu2022-11-14 15:44:06Bartosz Dmochowski
Prawidłowość sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnymModyfikacja dokumentu2022-11-14 15:36:22Bartosz Dmochowski
2022Modyfikacja dokumentu2022-11-14 15:35:14Bartosz Dmochowski
Prawidłowość sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnymModyfikacja dokumentu2022-11-14 15:33:30Bartosz Dmochowski