Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.4.2024.SCModyfikacja dokumentu2024-02-21 14:03:13Stanisław Chrust
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.5.2024.SCModyfikacja dokumentu2024-02-21 14:02:57Stanisław Chrust
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.4.2024.SCModyfikacja dokumentu2024-02-21 13:50:47Stanisław Chrust
C sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2024 r.Utworzenie dokumentu2024-02-21 10:45:43Piotr Sokołowski
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie w lutym 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-02-21 10:41:15Piotr Sokołowski
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie w lutym 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-02-21 10:40:28Piotr Sokołowski
OŚ.6220.1.4.2024.MS Budowa 9 budynków mieszkalnych, dz. 36/4 obręb SowinkiModyfikacja dokumentu2024-02-21 07:38:56Marcelina Stachowiak
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19.02.2024 r., znak: OŚ.6220.1.4.2024.MSUtworzenie dokumentu2024-02-21 07:37:48Marcelina Stachowiak
OŚ.6220.1.4.2024.MS Budowa 9 budynków mieszkalnych, dz. 36/4 obręb SowinkiUtworzenie dokumentu2024-02-21 07:35:41Marcelina Stachowiak
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ZRID (droga powiatowa 2460P)Zakończenie publikacji dokumentu2024-02-20 00:00:00Agnieszka Wojtczak
Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP MosinaModyfikacja dokumentu2024-02-19 14:31:41Karolina Adamczyk-Pięta
Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec ZHP MosinaUtworzenie dokumentu2024-02-19 14:20:26Karolina Adamczyk-Pięta
Terminarz posiedzeń Komisji stałych luty 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-02-19 14:04:54Anita Ćwiklińska
Terminarz posiedzeń Komisji stałych luty 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-02-19 14:02:10Anita Ćwiklińska
Terminarz posiedzeń Komisji stałych luty 2024 r.Modyfikacja dokumentu2024-02-19 14:01:29Anita Ćwiklińska
Interpelacja radnegoModyfikacja dokumentu2024-02-19 13:27:23Anita Ćwiklińska
Interpelacja radnegoModyfikacja dokumentu2024-02-19 13:27:15Anita Ćwiklińska
Interpelacja radnegoUtworzenie dokumentu2024-02-19 13:26:37Anita Ćwiklińska
(786) Interpelacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków do PLANU OGÓLNEGO GMINY MOSINA oraz rozpropagowania informacji na ten temat.Utworzenie dokumentu2024-02-19 13:26:10Anita Ćwiklińska
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy MosinaUtworzenie dokumentu2024-02-19 13:24:36Anita Ćwiklińska