Studium obowiązujące

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina (pdf, 329 KB)

Załącznik nr 1 (część I) do uchwały nr LVI/386/10 (pdf, 700 KB) - część tekstowa opisująca uwarunkowania rozwoju gminy

Załącznik nr 1 (część II) do uchwały nr LVI/386/10 (pdf, 1,0 MB) - część tekstowa opisująca kierunki rozwoju gminy

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/386/10 (pdf, 13,9 MB) - rysunek studium przedstawiający uwarunkowania rozwoju gminy

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/386/10 (pdf, 14,3 MB) - rysunek studium przedstawiający kierunki rozwoju gminy

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/386/10.pdf (pdf, 399 KB) - lista nieuwzględnionych uwag lub ich części wniesionych do projektu Studium

 
KIERUNKI UWARUNKOWANIA
Kierunki - całość.jpg Uwarunkowania - całość.jpg
Legenda.jpg Legenda.jpg
Schemat sekcji.jpg Schemat sekcji.jpg
Sekcja 01.jpg Sekcja 01.jpg
Sekcja 02.jpg Sekcja 02.jpg
Sekcja 03.jpg Sekcja 03.jpg
Sekcja 04.jpg Sekcja 04.jpg
Sekcja 05.jpg Sekcja 05.jpg
Sekcja 06.jpg Sekcja 06.jpg
Sekcja 07.jpg Sekcja 07.jpg
Sekcja 08.jpg Sekcja 08.jpg
Sekcja 09.jpg Sekcja 09.jpg
Sekcja 10.jpg Sekcja 10.jpg
Sekcja 11.jpg Sekcja 11.jpg
Sekcja 12.jpg Sekcja 12.jpg
Sekcja 13.jpg Sekcja 13.jpg
Sekcja 14.jpg Sekcja 14.jpg
Sekcja 15.jpg Sekcja 15.jpg
Sekcja 16.jpg Sekcja 16.jpg
Sekcja 17.jpg Sekcja 17.jpg
Sekcja 18.jpg Sekcja 18.jpg
Sekcja 19.jpg Sekcja 19.jpg
Sekcja 20.jpg Sekcja 20.jpg
Sekcja 21.jpg Sekcja 21.jpg
Sekcja 22.jpg Sekcja 22.jpg
Sekcja 23.jpg Sekcja 23.jpg
Sekcja 24.jpg Sekcja 24.jpg
Sekcja 25.jpg Sekcja 25.jpg
Sekcja 26.jpg Sekcja 26.jpg
Sekcja 27.jpg Sekcja 27.jpg
Sekcja 28.jpg Sekcja 28.jpg
Objaśnienia oznaczeń dla jednostek bilansowych (jpg, 426 KB)

Schemat sekcji rysunków uwarunkowań i kierunków

Rycina przedstawiająca podział sekcji rysunku Studium