Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o zakazanie puszczania lampionów ogrzewanych ogniem podczas festynów, biesiad, czy wesel.(400)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF