Wniosek radnego Piotra Wilanowskego o zapewnienie środków na interwencyjne usuwanie nadmiaru wód opadowych lub pochodzących z roztopów.(403)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF