Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doprowadzenia wody do figury Matki Boskiej przy ul. Leszczyńskiej.(391)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF