Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.(395)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF