Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie kryteriów wyboru ulic do utwardzenia.(381)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Ponowny wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF