Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie skweru przy zbiegu ul. Kasprowicza i Leszczyńskiej.(402)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF