Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o naprawę wjazdu na ul.Nadleśną w Mosinie.(401)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF