Wniosek radnej Wiesławy Mani o wykoszenie trawy na skwerze przy ul. Krzywoustego w Mosinie.(398)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF