XXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjecia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina".pdf
Załącznik nr 1.docx
Załącznik nr 2.pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.pdf

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, informacja o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki nadzoru pedagogicznego.pdf

Projekt uchwały w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 listopada 2015 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 4 grudnia 2015 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 8 grudnia 2015 r.pdf

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Tadeusza Vogta z dnia 8 grudnia 2015 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu.pdf